Överlåtelser

Vid förfrågan om mäklarbild hänvisar vi till föreningens ekonomiska förvaltare Förvaltning i Östersund AB per telefon 08-522 182 42 vardagar mellan kl. 8-18 alternativt per mail kundtjanst@rbekonomi.se.

Överlåtelser ska skickas till;

Bostadsrättsföreningen Svarte Mosse Villastad
c/o Förvaltning i Östersund AB
Box 84
832 21 ÖSTERSUND

Överlåtelseavgift tas ut med max 2,5 procent av ett prisbasbelopp, vilket i 2019 års kostnadsläge är 1 160 kr. Styrelsen kan i enlighet med stadgarna fatta beslut om att sådan avgift tas ut av köparen.