Styrelsens kontaktuppgifter

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även hur firmateckning ske.

Styrelse 2021-2022

Ordförande Ingvar Stenberg

Ledamot Senada Colic

Ledamot Mehmet Yapisan

Ledamot Saagar Dhokia


Suppleant Aytac Aspinar


Kontakt
Vid kontakt med styrelsen fyller du i formuläret nedan.